PolskiLad

DrogBetUmowaPodpisanie

W dniu 27 kwietnia 2023 roku Wójt Gminy Łowicz podpisał umowę na realizację zadania pn.: „Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Łowicz”. Wykonawcą robót budowlanych, wyłonionym w drodze postępowania przetargowego, jest firma DROG-BET Marcin Głuchowski z  Sochaczewa.

ZADANIR DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY ŁOWICZ  DOFINANSOWANIE 9 215 000,00 zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ 10 834 641,69  zł

W ramach realizacji zadania przewiduje się przebudowę drogi gminnej Nr 105260E Zielkowice - Placencja – Parma polegającą na wykonaniu nakładki asfaltowej oraz ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej oraz przebudowę dróg wewnętrznych na terenie osiedla Jastrzębia.

Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę 10 834 641,69 zł brutto.

Prace budowlane zostaną rozpoczęte w maju 2023 roku, a ich zakończenie przewiduje się na koniec lutego 2024 roku.