Urząd Gminy Łowicz informuje, że w próbkach wody pobranej przez Państwowy Inspektorat Sanitarny w miejscowości Wygoda nie stwierdzono przekroczenia bakteriologiczne.
W związku z powyższym informujemy, że woda nadaje się do spożycia
                                 Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
Urząd Gminy Łowicz informuje, iż w dwóch próbkach wody pobranej przez Państwowy Inspektorat Sanitarny w miejscowości Wygoda stwierdzono przekroczenia bakteriologiczne.
W związku z powyższym informujemy, że woda nie nadaje się do spożycia do odwołania.
Zastępcze punkty poboru wody zlokalizowane będą na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Zawady oraz przy Domu Ludowym w miejscowości Wygoda. Jednocześnie informujemy, że jakość wody na Stacji Uzdatniania Wody w Zawadach nie wykazała przekroczeń i spełnia normy bakteriologiczne.

SUWNiedzwiada

Na terenie Gminy Łowicz funkcje osiem stacji uzdatniania:
SUW w Bocheniu,
SUW w Dąbkowicach Górnych,
SUW w Jamnie,
SUW w Jastrzębi,
SUW w Niedźwiadzie,
SUW w Placencji,
SUW w Zabostowie Dużym,
SUW w Zawadach.

W stacjach tych z wody usuwane są dwutlenek węgla, związki żelaza oraz manganu. Cyklicznie przeprowadzane są kontrole jakości wody i w razie potrzeby stosowana jest jej dezynfekcja.