MALANGIEWICZ Maciej - Przewodniczący

          ORZECHOWSKA Małgorzata  - Wiceprzewodniczący

          SKULIMOWSKI Dariusz Adam - Wiceprzewodniczący

          BOŃCZAK Artur

          DOMIŃCZAK Grzegorz Jacek

          FLIS Marcin Paweł

          KACZOR Adrianna

          KUBIAK Stanisław

          KWASEK Wojciech Stanisław

          MARCZAK Marcin 

          PODRAŻKA Adam Andrzej

          SALAMON Janina Marianna

          STOLARCZYK Arkadiusz

          SZCZEPAŃSKI Paweł

          TYLEC Waldemar Franciszek

 

 

 

Rada gminy 2014-2018

 

RG2006 2010m

RG2010 14m

Rada gminy 2010-2014

Bolimowska Anna, Cieślak Agnieszka, Gajewska Hanna, Górczyński Ryszard, Koza Grzegorz, Kret Mirosław,Kucharek Mirosław,Lenarczyk Andrzej, Malangiewicz Maciej, Mońka Marek, Orzechowska Małgorzata, Popowska Anna, Przyżycki Jerzy, Tokarczyk Ryszard, Wysocki Jacek

RG2002 2006m